^Do góry

Ubezpieczenie utraty zysku ma na celu zrekompensowanie ubezpieczonemu strat finansowych powstałych w następstwie zdarzenia losowego, takich jak:

 

 • utrata zysku - przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto, który byłby osiągnięty gdyby nie wystąpiła szkoda materialna
 • ponoszenia kosztów stałych
 • poniesienia kosztów dodatkowych spowodowanych zaistniałą szkodą - np. wzrost kosztów wytwarzania
 • ponoszenia kosztów na kontynuację działalności po szkodzie

Korzyści dla firmy z ubezpieczenia utraty zysku:

 • nawet w przypadku dużej lub całkowitej szkody firma może zachować płynność i dalej prowadzić działalność
 • pewność osiągnięcia założonego wyniku finansowego, zbliżonego do tego, który firma mogłaby osiągnąć gdyby szkoda nie wystąpiła
 • możliwość uniknięcia zwolnień pracowników przy czasowym wstrzymaniu produkcji po szkodzie

Rodzaje ubezpieczenia utraty zysku:

 • BI (business interruption) - ubezpieczenie utraty zysku na skutek zdarzeń losowych lub all risks
 • MLOP (machinery loss of profits) - ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn i urządzeń
 • EELOP (electronic equipment loss of profits) - ubezpieczenie utraty zysku wskutek uszkodzenia sprżętu elektronicznego
 • ALOP (advanced loss of profits) - ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku inwestora wskutek szkody w procesie budowlanym

Ubezpieczenie powinno być zawarte razem z ubezpieczeniem majątkowym i na ten sam okres.

Zakres ubezpieczenia nie powinien być szerszy niż ubezpieczonego jednocześnie mienia.

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty odpowiedniej dla Twojej firmy.

Najnowsze artykuły na naszej stronie:

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze serwisy internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z naszych zasobów. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Działanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Czytaj więcej na temat cookies >>>

Copyright © 2013. BiznesPolisa.pl  Rights Reserved.