^Do góry

Przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia i maszyny służące do produkcji, wchodzące w skład linii produkcyjnych i inne maszyny, kotły, turbiny, frezarki, piece, wtryskarki, maszyny poligraficzne itp. spełniające poniższe warunki:

 • Maszyny i urządzenia zainstalowane na stanowisku pracy i  zdatne do użytku zgodnie z przeznaczeniem
 • Maszyny, których testy próbne zostały zakończone pozytywnym wynikiem
 • Maszyny w miejscu ubezpieczenia podczas eksploatacji, napraw, remontów, montażu, demontażu i transportu wewnątrzzakładowego.

Ubezpieczenie zawierane jest w formule "all risks" i obejmuje uszkodzenia powstałe m.in. na skutek:

 • przepięcia, zwarcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych
 • błędów w obsłudze
 • użycia wadliwego materiału
 • rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej
 • przedostania się ciała obcego
 • wandalizmu
 • błędów popełnionych na etapie projektowania lub produkowania maszyny
 • braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających
 • dodatkowo ubezpieczenie może obejmować szkody spowodowane zdarzeniami losowymi (zalanie, powódź, pożar, kradzież z włamaniem, wiatr itp.)

Dzięki temu ubezpieczeniu firma może złagodzić skutki awarii maszyny, która oprócz powstania nieprzewidzianych kosztów, prowadzi również do przestojów w produkcji, utarty przychodów, a nawet utraty rynku.

Rozmiar szkody ustala się wg kosztów przywrócenia maszyny do stanu, w jakim znajdowała się przed wypadkiem, przy czym koszty naprawy nie mogą przekroczyć wartości rzeczywistej maszyny.

Zobacz także ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych.

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.

Najnowsze artykuły na naszej stronie:

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze serwisy internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z naszych zasobów. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Działanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Czytaj więcej na temat cookies >>>

Copyright © 2013. BiznesPolisa.pl  Rights Reserved.