^Do góry

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt lub maszyny budowlane po przyjęciu do eksploatacji:

 • podczas eksploatacji, montażu i demontażu, napraw i remontów
 • suma ubezpieczenia od wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej w uzasadnionych przypadkach
 • do ubezpieczenia niezbędny jest wykaz sprzętu z datą produkcji i wartością odtworzeniową

Ubezpieczyć można następujące maszyny:

 • maszyny do przemieszczania gruntu - ładowarki, spycharki, koparki itp.
 • wyposażenie i sprzęt budowlany - rusztowania, szalunki, kompresory, generatory, barakowozy, kontenery budowlane
 • dźwigi i maszyny podnoszące - suwnice, dźwigi wieżowe, bramowe, platformy podnoszące, wózki widłowe
 • maszyny i sprzęt do budowy dróg
 • sprzęt do palowania i wierceń
 • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu - kruszarki, łamacze, młyny, maszyny sortujące
 • maszyny rolnicze - kombajny, siewniki itp.
 • pojazdy i sprzęt służb publicznych - straż pożarna, drabiny, pługi śnieżne
 • systemy transportowe i tabor kolejowy - we wskazanym miejscu ubezpieczenia
 • maszyny portowe i pracujące na nadbrzeżach

Ubezpieczenie obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie na skutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym:

 • ubezpieczenie typu all risk - obejmuje wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyłączonych w warunkach ogólnych
 • zakresem ochrony objęte mogą być między innymi: wiatr, powódź, opady atmosferyczne, osunięcia i zapadanie się ziemi, ogień, kradzież, uderzenie pioruna, przewrócenie, przygniecenie, wandalizm
 • najczęściej spotykane wyłączenia to m.in: awaria mechaniczna, naturalne zużycie i materiały eksploatacyjne, szkody za które odpowiada producent lub serwis, szkody wyrządzone umyślnie i na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego     


W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłacane jest według kosztów zakupu maszyny/sprzętu tego samego rodzaju z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia (wartość rzeczywista)

W przypadku szkody częściowej ubezpieczyciel pokrywa koszty remontu/naprawy z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu.

Zobacz także ubezpieczenia budowlano - montażowe CAR/EAR.

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty.

Najnowsze artykuły na naszej stronie:

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze serwisy internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z naszych zasobów. Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Działanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Czytaj więcej na temat cookies >>>

Copyright © 2013. BiznesPolisa.pl  Rights Reserved.